Adam Dziedzic i Bartosz Romowicz zdobywają mandaty poselskie i apelują o mianowanie "niepolitycznych komisarzy"

W niedzielnych wyborach, Adam Dziedzic, wójt gminy Świlcza oraz Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych, którzy startowali z ramienia Trzeciej Drogi na Podkarpaciu, uzyskali mandaty poselskie. W wyniku tego sukcesu, obaj samorządowcy zwrócili się z prośbą do wojewody podkarpackiej Ewy Leniart, aby na ich miejsce wyznaczyć „niepolityczne” osoby.

Dziedzic i Romowicz zdobyli miejsca w parlamencie reprezentując Trzecią Drogę. Zgodnie z przepisami prawa, po wyborze do Sejmu mandaty samorządowe tych osób zostaną unieważnione przez komisarza wyborczego. Następnie wojewoda otrzyma informacje o tym fakcie. Stracić stanowiska będą musieli również ich zastępcy. Po otrzymaniu powiadomienia od komisarza wyborczego, to wojewoda będzie miał za zadanie wyznaczyć nowych komisarzy, a ich oficjalne powołanie nastąpi przez premiera.

W piątek Adam Dziedzic zorganizował konferencję prasową w Świlczy, podczas której zwrócił się do wojewody podkarpackiego o „oszczędzenie gminy od politycznych nominatów na komisarza”. W swoim apelu Dziedzic zaproponował, aby jego dotychczasowy zastępca – Sławomir Styka – objął to stanowisko. Wyraził przy tym nadzieję, że mieszkańcy gminy będą mogli kontynuować realizację budżetu, rozwój oświaty i inwestycje. Dziedzic podkreślił, że nikt nie jest tak dobrze zorientowany w tych sprawach jak jego zastępca, z którym współpracuje od ośmiu lat.