Bieszczady dla ciekawych: zamek Sobień

Kto chce lepiej poznać Bieszczady i ich dzieje, ten w czasie wycieczki po tej krainie koniecznie powinien odwiedzić zamek Sobień. Czym wyróżnia się to miejsce? Z jakich względów warto mu poświęcić swój czas?

Zamek Sobień znany jest doskonale miłośnikom historii. Jest to jedno z najciekawszych średniowiecznych założeń obronnych, jakimi mogą się pochwalić Bieszczady. Warto też dodać, iż jest to jedno z nielicznych założeń tego typu w Bieszczadach, które przecież dość późno stały się terenem stałego osadnictwa. Już sam średniowieczny rodowód czyni zatem z zamku Sobień miejsce bardzo atrakcyjne dla turystów oraz historyków. Kiedy zbudowano ów zamek? Wielu badaczy zakłada, iż jest on pamiątką z czasów króla Kazimierza Wielkiego, choć dość liczna jest grupa historyków, którzy kwestionują związki tego władcy z zamkiem Sobień. Co wiemy na temat tego obiektu na pewno? Z pewnością zamek Sobień znajdował się w posiadaniu króla Władysława Jagiełły. To z jego woli pod koniec XIV wieku obiekt ten stał się własnością rodu Kmitów, którzy na przełomie XIV i XV wieku dokonali jego znacznej rozbudowy. Jak długo zamek Sobień spełniał swą rolę? Najprawdopodobniej, jako obiekt obronny, służył on do początku XVI wieku, do czasu najazdu węgierskiego. Opuszczony przez Piotra Kmitę, który ostatecznie postanowił przenieść się do Leska, zaczął powoli popadać w ruinę.

Zagórz – niezwykłe miejsce w dolinie Osławy

Dziś pozostałości zamku Sobień są jednym z ciekawszych punktów w programie wycieczki dla tych turystów, którzy chcą lepiej poznać Bieszczady i ich dzieje. Zamkowe mury są nie tylko cennymi pamiątkami, ale i rewelacyjnym punktem widokowym. Wielu wrażeń może też dostarczyć spacer na teren zamkowych ruin, będący nie lada gratką dla miłośników przyrody. Warto przecież pamiętać, że zbocza góry Sobień są objęte ochroną rezerwatową, a spacer po tym rezerwacie każdemu z nas pozwoli w ciekawy sposób poszerzyć wiedzę na temat bieszczadzkiej natury.