Rozwój obszarów Karpat Wschodnich i Roztocza: rządowy plan na lata 2023-30

Podczas spotkania w Ustrzykach Dolnych w Bieszczadach, przedstawiciele rządu zaprezentowali kluczowe założenia programu rozwoju dla regionu Karpat Wschodnich oraz Roztocza na lata 2023-30. Program skupia się na trzech kluczowych obszarach: modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, rozbudowie infrastruktury transportowej oraz zwiększeniu niezależności energetycznej samorządów. To one stanowią filary inicjatywy, która ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców tych obszarów oraz wykorzystanie lokalnego potencjału.

Na czele prezentacji programu stanęli Marek Kuchciński, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej. Jak zaznaczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, głównym celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców i warunków środowiskowych na omawianym terenie. Szczególny nacisk kładziony jest na wykorzystanie lokalnego potencjału do turystycznego wzrostu regionu.

Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że koncepcja programu powstała nie tylko za biurkiem, ale także dzięki bliskiej współpracy z lokalnymi samorządami. Taki proces twórczy miał na celu dopasowanie programu do rzeczywistych potrzeb mieszkańców regionu. Wskazała też, że program jest już na ostatnim etapie zatwierdzania przez Radę Ministrów.