Finalizacja remontu budynku po dawnej strażnicy w Ustrzykach Dolnych jako części Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Generalny remont budynku, który niegdyś pełnił funkcje strażnicy granicznej w miejscowości Ustrzyki Dolne, został zakończony. W przyszłości, obiekt ten ma służyć jako hostel, stanowiący noclegowe zaplecze dla tworzącego się Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego.

Prace remontowe, które pomyślnie dobiegły końca, były częścią szerszego planu adaptacji dawnego budynku straży granicznej na wspomniany hostel. Takie przekształcenie to inwestycja, której wartość szacuje się na ponad 2 miliony złotych i stanowi ważny krok w procesie kreowania nowego Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego.