Projekt „Postaw na swoją firmę”

Projekt „Postaw na swoją firmę” zostaje zrealizowany przez Stowarzyszenie na Recz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kto może skorzystać z udziału w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18-29 lat, które są zarejestrowane w urzędzie pracy i posiadają status osoby bezrobotnej. Muszą także mieszkać lub uczyć się na terytorium województwa podkarpackiego. W ramach projektu można liczyć na wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwoli na umiejętność ubiegania się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności. Można liczyć też na wsparcie eksperckie przy sporządzaniu biznesplanu, bezzwrotne wsparcie finansowe opiewające na kwotę ponad 20 000 zł. Rekrutacja do projekty „Postaw na swoją firmę” jest możliwa w terminie od 30.03.2022r. do 19.04.2022r.