Protesty przeciwko zamknięciu oddziałów szpitala w Lesku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w mieście Lesko zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi, których skala przekracza 70 milionów złotych. Główne przyczyny tak wysokiego zadłużenia to niedoszacowanie procedur medycznych, inflacja, wzrost kosztów odsetek oraz wzrost kontraktowania świadczeń. W obliczu tak poważnej sytuacji finansowej, Rada Powiatu Leskiego podjęła decyzję o likwidacji kilku oddziałów szpitala.

Podczas jednej z sesji, Rada Powiatu Leskiego opracowała plan dotyczący likwidacji oraz przekształcenia niektórych oddziałów. Szczegółowy plan zakłada transformację Oddziału Chirurgii Ogólnej w Oddział Chirurgii Planowanej, przemianę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w izbę przyjęć, a także całkowite zamknięcie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Co więcej, plan przewiduje likwidację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz wysoko nierentownych poradni. Wśród nich znajduje się ostatnia na terenie Bieszczad porodówka.

Jednakże, taka drastyczna decyzja nie spotkała się z aprobatą mieszkańców, którzy wyraźnie wyrazili swój sprzeciw wobec planów likwidacji oddziałów. Protesty, które miały miejsce w odpowiedzi na te zmiany, pokazały determinację mieszkańców w walce o zachowanie pełnej funkcjonalności lokalnej placówki zdrowotnej.