Rusza kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Właśnie doszło do podpisania umowy na czwarty etap realizacji projektu dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawóz, które odbyło się w siedzibie urzędu gminy Solina. Projekt ten finansowany jest z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowanego na lata 2014-2020, a dokładnie z części środków przeznaczonych na „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Umowę podpisali: Piotr Pilch – wicemarszałek województwa, Adam Piątkowski – wójt Soliny oraz Iwona Rogala – skarbnik Soliny. Podczas ceremonii obecni byli również Renata Wronowska – radna gminy z okręgu Zawóz oraz Marek Lorenc – sołtys Zawozu.

Po formalnym przeprowadzeniu procedury podpisania dokumentu, wicemarszałek Piotr Pilch podkreślił wagę wsparcia ze strony zarządu województwa dla podkarpackich gmin w zakresie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Jak twierdził, kolejny etap budowy kanalizacji w Solinie to istotny krok dla całego południowego obszaru województwa. Szczególne znaczenie ma tutaj współdziałanie pomiędzy samorządem gminy a władzami województwa, co przekłada się na korzyści dla całego regionu Bieszczad. Wicemarszałek Piotr Pilch podkreślił również, że wynikiem takich inicjatyw jest utrzymanie najwyższej jakości czystości rzek wpływających do Jeziora Solińskiego, które stanowi jedną z atrakcji turystycznych naszego województwa.