Symulacja sytuacji kryzysowej w rejonie Jeziora Solińskiego: „Solina 2023”

W najbliższy piątek, pomiędzy godzinami 10 a 13, przeprowadzane będą specjalne ćwiczenia symulacyjne w odpowiedzi na potencjalną sytuację kryzysową o charakterze terrorystycznym. Te manewry, zatytułowane jako „Solina 2023”, będą miały miejsce w obszarach sąsiadujących z Jeziorem Solińskim, zwłaszcza w miejscowościach Solina i Polańczyk. Mieszkańców oraz odwiedzających te rejony ostrzega się o możliwości słyszenia huków wybuchów czy strzałów – integralnej części tej procedury.

Celem tych ćwiczeń jest ocena szybkości reakcji służb ratowniczych i policyjnych na incydenty kryzysowe oraz usprawnienie procedur współdziałania między różnymi jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne. Działania te mają na celu zapewnienie jak najlepszego przygotowania do rzeczywistych sytuacji zagrożeń.

W symulacji wezmą udział jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, różne departamenty Policji, Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei oraz bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dołączą się do nich także Państwowa Straż Rybacka, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR, Służba Więzienna, a także specjalistyczne jednostki służb operacyjnych.