Rozbudowa krytej pływalni "Delfin" w Ustrzykach Dolnych: kolejne oferty złożone

Na etapie drugiego przetargu na rozbudowę krytej pływalni „Delfin” w Ustrzykach Dolnych, nadal trwają zmagania między tymi samymi firmami, które brały udział w procesie przetargowym po raz pierwszy. Tym razem walkę o kontrakt prym wiedzie firma Karpat-Bud, mająca swoją siedzibę w Głogowie Młp., która złożyła najkorzystniejszą finansowo ofertę wynoszącą 9 986 370 zł – warto zaznaczyć, że w poprzednim postępowaniu firma ta zaproponowała kwotę 11 340 600 zł.

Drugim konkurentem jest firma Grześki z Dębicy, która do przetargu zgłosiła propozycję wartą 10 704 787 zł – podczas pierwszego przetargu była to kwota rzędu 9 998 670 zł. Przygotowanie i realizacja projektu może również być powierzone firmie Texom z Krakowa – jej aktualna propozycja finansowa to suma 12 235 161 zł, co stanowi znaczne obniżenie w porównaniu do pierwotnej oferty wynoszącej aż 14 143 052 zł.

Zanim projekt rozbudowy pływalni został uruchomiony, dokumentację projektową stworzyła Autorska Pracownia Projektowa pod przewodnictwem Marioli Sidor. Warto dodać, że na realizację przedsięwzięcia Ministerstwo Sportu i Turystyki zdecydowało się przyznać dofinansowanie w wysokości 3,3 mln zł.

Celem rozbudowy jest poszerzenie hali pływalni od strony zachodniej. Założono, że nowa część basenu będzie składała się z dwóch kondygnacji, które w pewnych miejscach zostaną rozbudowane do trzykondygnacyjnego budynku. Dodatkowo, na dachu obiektu ma zostać zamontowana instalacja fotowoltaiczna.