Wojciech Stelmach i Magdalena Mazurkiewicz na czele władz powiatu leskiego

W dniu dzisiejszym, Wojciech Stelmach otrzymał nominację na stanowisko starosty powiatu leskiego, natomiast funkcję przewodniczącej rady powiatu objęła Magdalena Mazurkiewicz. Tak wyglądają rezultaty głosowania z pierwszej sesji radnych nowo wybranych do świeżo rozpoczętej kadencji.

Sesja Rady Powiatu, podczas której doszło do tego wyboru, była jednym z najistotniejszych spotkań tej instytucji. To właśnie na tej sesji 15 nowo wybranych radnych odebrało oficjalne zaświadczenia potwierdzające ich status oraz złożyło uroczyste ślubowanie. Kolejnym krokiem było wybór składu komisji skrutacyjnej. W jej skład weszli: Piotr Wątor (pełniący rolę przewodniczącego), Lucyna Otta oraz Jakub Paleczny. Po tych formalnościach przyszedł czas na głosowanie.

Z decyzją o wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu Leskiego radni nie mieli łatwo – zgłoszono dwójkę kandydatów: Magdalenę Mazurkiewicz oraz Wojciecha Orłowskiego. Ostatecznie, po przeprowadzeniu głosowania, do rąk Magdaleny Mazurkiewicz trafiło 11 głosów poparcia, co zapewniło jej zwycięstwo i prawo do sprawowania funkcji Przewodniczącej Rady Powiatu Leskiego przez najbliższe lata.

W swoim pierwszym oświadczeniu po wyborze, nowa przewodnicząca wyraziła nadzieję na to, że jej wiedza oraz doświadczenie przyczynią się do efektywnego działania Rady. Podkreśliła swoją gotowość do współpracy i dążenia do tego, aby wspólnie stworzyć skuteczną grupę pracującą na rzecz mieszkańców powiatu leskiego.