Ochotnicza Straż Pożarna z Wojtkówki przyłączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od 1 maja 2024 roku

Od dnia 1 maja 2024 roku, Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) z miejscowości Wojtkówka stała się integralną częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Jest to czwarta jednostka OSP w gminie, która dołączyła do struktur KSRG. To krok o istotnym znaczeniu dla wzrostu bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

OSP z Wojtkówki jest szóstą jednostką ochotniczej straży pożarnej funkcjonującą w powiecie bieszczadzkim. Jej integracja z KSRG ma kluczowe znaczenie dla poprawy efektywności i koordynacji działań ratowniczych na skalę regionu. W rezultacie mieszkańcy Wojtkówki i okolicznych terenów mają zapewnioną szybką i wydajną pomoc w sytuacjach zagrożeń pożarowych oraz innych stanach awaryjnych.

Włączenie nowego oddziału OSP do systemu KSRG stanowi również wyraz zaangażowania społeczności lokalnej w dbanie o bezpieczeństwo swojego otoczenia. To dowód na gotowość do aktywnego współtworzenia działań ratowniczych i prewencyjnych na rzecz swojej społeczności.