Bieszczady i Podkarpacie: Mieszkańcy ostrzegani przed zagrożeniem ze strony dzikich zwierząt

Na terenie Bieszczad i Podkarpacia, dzikie zwierzęta takie jak wilki czy niedźwiedzie stanowią poważne zagrożenie dla lokalnej społeczności. Te drapieżniki od dawna zagrażają mieszkańcom regionu, atakując nie tylko zwierzęta hodowlane i domowe, ale również rodziny pszczelarzy. Coraz częściej dochodzi do bezpośrednich konfrontacji z ludźmi oraz do aktów dewastacji ich mienia. Sytuacja ta ulega pogorszeniu, a liczba niebezpiecznych incydentów rośnie. W ostatnim czasie, władze Ustrzyk Dolnych i Zagórza podjęły decyzję o zwróceniu się z apelem do swoich mieszkańców.

Z powodu rosnącej liczby ataków wilków na zwierzęta gospodarskie i domowe, a także ze względu na realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, lokalne urzędy zwracają się z prośbą o zgłaszanie wszystkich sytuacji, które mogłyby stwarzać ryzyko dla ludzi spowodowane przez chronione gatunkowo zwierzęta – wilki, rysie, niedźwiedzie. Tego typu zagrożenia powinny być zgłaszane do Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych, która posiada uprawnienia do stosowania określonych środków przymusu bezpośredniego w stosunku do dzikich zwierząt – apeluje Gmina Ustrzyki Dolne.

Również poza sytuacjami bezpośredniego zagrożenia, mieszkańcy powinni zwracać uwagę na obecność wilków, rysi czy niedźwiedzi w pobliżu terenów zabudowanych i zgłaszać wszelkie niepokojące okoliczności (na przykład zwierzęta, które wydają się być nieustraszone). W takim przypadku powinni skierować swoje zgłoszenia do Urzędu Gminy Ustrzyki Dolne osobiście, w pokoju A 1.3, lub telefonicznie pod numerem 13 460 80 11.