Modernizacja szpitala w Ustrzykach Dolnych na ostatnim etapie

Za kilka tygodni, szpital w Ustrzykach Dolnych powiększy się o nowy pawilon. Ta inwestycja jest kluczowa dla przyszłości placówki, gdyż ma ona na celu przemodelowanie profilu placówki, co z kolei wpłynie na zwiększenie jej rentowności. Otwarcie nowego pawilonu planowane jest na listopad bieżącego roku.

Kilka lat temu, decydenci z Bieszczad doszli do wniosku, że utrzymanie dotychczasowej formy działania szpitala mogłoby prowadzić do poważnych problemów – zarówno finansowych jak i społecznych. W odpowiedzi na to, w 2019 roku rozpoczęto realizację programu modernizacji służby zdrowia na terenie powiatu bieszczadzkiego.

Starosta bieszczadzki, Marek Andruch, podkreśla, że inwestycja ta jest integralną częścią szeroko pojętej strategii modernizacyjnej i rozwoju szpitala w Ustrzykach Dolnych. Kluczowymi elementami tej strategii są plan naprawczy, restrukturyzacyjny i modernizacyjny.

Najważniejszym założeniem opracowanego planu naprawczego było zapewnienie stabilności i ciągłości funkcjonowania szpitala. Istotnym problemem było to, że warunki panujące w starym szpitalu nie spełniały współczesnych standardów, a jego przebudowa byłaby nieekonomiczna.

Starosta Andruch podkreśla, że wprowadzane zmiany są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby, a nie tylko pomysłem zarządu.