Ośrodek Caritas w Myczkowcach apeluje o pomoc finansową na niezbędny remont

Ośrodek Caritas, zlokalizowany w malowniczych Myczkowcach, pełni funkcję wsparcia dla najbardziej potrzebujących już od 29 lat. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontu, by móc dalej nieść pomoc najbardziej potrzebującym, placówka poszukuje dodatkowych funduszy. Ks. Piotr Potyrała, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, wyjaśnia, że choć udało się pozyskać pewne dofinansowanie, to niestety nie pokrywa ono całkowitych kosztów remontu. Brakuje jeszcze około 1 miliona złotych, dlatego apeluje o wsparcie finansowe.

Ks. Potyrała podkreśla również szerokie spektrum działalności Ośrodka Caritas w Myczkowcach. Jak mówi, nie ma prawie żadnej wioski czy miasta w diecezji rzeszowskiej, której mieszkańcy nie skorzystaliby z oferowanych tu usług i pomocy. Placówka organizuje letnie i zimowe obozy dla dzieci, spotkania dla rodzin potrzebujących wsparcia, a także umożliwia pobyt młodzieży polskiego pochodzenia z terenów za wschodnią granicą. Dodatkowo oferuje turnusy rehabilitacyjne dla chorych, turnusy wytchnieniowe dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, wsparcie dla seniorów oraz szkolenia dla wolontariuszy i konferencje.

Według dyrektora, z pomocy Ośrodka Caritas w Myczkowcach skorzystało ponad 44 tysiące dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Działalność placówki jest więc nieoceniona i ma olbrzymie znaczenie dla całej społeczności lokalnej.