Rewitalizacja pływalni miejskiej: Firma Borstar z Leska podpisze kontrakt za 2 491 605 zł

Planowane jest przystąpienie do realizacji inwestycji, na które miasto zarezerwowało budżet wynoszący 2 491 605 zł. Początkowo, maksymalny zakładany koszt tego projektu wynosił 2 682 638 zł, a jego ukończenie przewidywano po upływie 15 miesięcy.

Początkowo o prawo do realizacji tej inwestycji ubiegało się pięć firm, jednak tylko dwie z nich przeszły ostateczną weryfikację (pozostałe propozycje zostały odrzucone). Najbardziej atrakcyjną ofertą cenową zaproponowała firma Borstar z Leska, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 2 491 605 zł. W niewiele wyższej cenie, bowiem za 2 686 857 zł, usługę tę oferowała firma Kan-System z Krosna. Najdroższą ofertę, której wartość oszacowano na kwotę 4 530 090 zł, ostatecznie nie uwzględniono w procesie wyboru wykonawcy.

Pragniemy przypomnieć, że pierwotne podejście do wyłonienia wykonawcy całej inwestycji zakończyło się niepowodzeniem i konieczne było podzielenie projektu na dwa odrębne zadania. Część dotycząca renowacji dachu pływalni jest już realizowana przez firmę Grześki z Dębicy za kwotę wynoszącą 1 335 780 zł.

W planach jest rozbudowa hali pływalni od strony zachodniej. Nowy segment ma składać się z dwóch kondygnacji, które w niektórych miejscach zostaną rozbudowane do poziomu trzykondygnacyjnego budynku. Na dachu obiektu planowane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej.

Po zakończeniu całej inwestycji powierzchnia użytkowa budynku hali basenowej ma wynosić 3 155 m2, co stanowi wzrost w porównaniu do pierwotnej powierzchni wynoszącej 2 788 m2.

W nowo dobudowanym segmencie na parterze znajdować się będzie nowy basen z atrakcjami oraz wolno stojące jacuzzi. Przewidziano również przejście do holu przy użyciu zaprojektowanego łącznika z brodzikiem do płukania stóp oraz natrysku, z którego będzie można przemieszczać się do sauny, tężni solnej, a także na zewnątrz budynku i na jego wyższe piętra. Na pierwszym piętrze rozbudowywanej części hali basenowej planowana jest lodziarnia, która będzie stanowiła integralną część obecnej kawiarni. Najniższą kondygnację stanowić będą istniejące szatnie zewnętrzne oraz pod przyszłą rozbudowaną częścią hali basenowej.