W powiecie bieszczadzkim przeprowadzono akcję kontrolną "Truck & Bus" mającą na celu eliminację niesprawnych ciężarówek

W dniu 18 czerwca, to jest we wtorek, funkcjonariusze służb odpowiedzialnych za ruch drogowy przeprowadzili specjalne działania kontrolne o nazwie „Truck & Bus”. Kontrole te miały miejsce na terenie powiatu bieszczadzkiego. Głównym celem tych działań była identyfikacja i wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów ciężarowych o złym stanie technicznym.

Podczas akcji, policjanci nadzorowali, czy kierujący pojazdami ciężarowymi oraz autobusami przestrzegają wszelkich regulacji związanych z transportem drogowym osób i towarów. Ponadto, w czasie kontroli sprawdzany był również czas pracy kierowców, sposób, w jaki przewożone były ładunki, a także stan techniczny pojazdów. Dodatkowo, funkcjonariusze sprawdzali trzeźwość kierujących i zwracali uwagę na stosowanie się przez nich do obowiązujących znaków oraz sygnałów drogowych.

W wyniku przeprowadzonej akcji „Truck & Bus”, funkcjonariusze nałożyli łącznie czternaście mandatów karnych. Trzynaście z nich otrzymali kierowcy pojazdów ciężarowych, natomiast jedna osoba prowadząca busa została ukarana mandatem.

Podsumowując, Policja podkreśla, że kierowanie pojazdami ciężarowymi lub autobusami i jednoczesne naruszanie obowiązków lub warunków przewozu stanowi poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.