Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie planuje finansowania przewozów na odcinku Ustrzyki Dolne – Krościenko

Główny organ władzy samorządowej województwa podkarpackiego, Urząd Marszałkowski, nie zamierza przeznaczać funduszy na organizację transportu publicznego po nowo wyremontowanej trasie pomiędzy Ustrzykami Dolnymi a Krościenkiem. Rozpatruje natomiast możliwość koordynacji swoich usług przewozowych z planowanymi połączeniami komercyjnymi. Te ostatnie będą jednak uruchomione przez SKPL, bez gwarancji sukcesu, na własne ryzyko.

Właśnie zakończono remont infrastruktury drogowej na odcinku Uherce – Krościenko. W efekcie tego przedsięwzięcia, pociągi spółki Polregio powróciły na południowy fragment linii numer 108. Niemniej jednak, tak jak to miało miejsce przed rozpoczęciem procesu renowacji, ich trasa kończy się w Ustrzykach Dolnych i nie dociera do miejscowości znajdującej się przy granicy z Ukrainą. W maju bieżącego roku, władze samorządu regionalnego sygnalizowały, że po zakończeniu prac remontowych podejmą decyzję dotyczącą ewentualnego przedłużenia trasy do Krościenka.

Ostateczna sekcja linii 108 nie będzie jednak obsługiwana przez pociągi publicznej służby transportowej. Jak dowiadujemy się od przedstawiciela Wydziału Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, nie były dotąd rozważane plany uruchomienia lub przedłużenia istniejących tras do Krościenka. W najbliższym czasie w rozkładzie jazdy będą zatem widniały trzy pary kursów Regio na trasie Sanok – Ustrzyki.