Ustrzyki Dolne: Trzyletnia inwestycja w nowy pawilon szpitalny zostaje zakończona

Po trzech latach intensywnych prac, w Ustrzykach Dolnych uroczyście oddano do użytkowania nowoczesny pawilon szpitalny. Jak podkreślili decydenci, ta inwestycja była jednym z kluczowych projektów, które musiały zostać przeprowadzone – i tak też się stało, co szczególnie podkreśla Marek Andruch, starosta powiatu bieszczadzkiego.

Nowy pawilon medyczny stanowi dodatek do istniejącego już szpitala powiatowego w Ustrzykach Dolnych. Szereg zmian wprowadzonych w ramach tego projektu miał na celu przemodelowanie działalności placówki medycznej, aby zapewnić pacjentom możliwość korzystania z zaawansowanej diagnostyki. To wszystko jest częścią większego planu zmian w ochronie zdrowia w całym powiecie bieszczadzkim, mającego na celu sprawienie by stała się ona bardziej dostępna nie tylko dla mieszkańców, ale także dla licznych turystów odwiedzających Bieszczady, a równocześnie była rentowna.

Plan restrukturyzacji szpitala obejmował wiele zadań, w tym budowę nowego pawilonu z łącznikiem przy SPZOZ, modernizację już istniejącej infrastruktury szpitalnej, zakup i instalację agregatu, stacji transformatorowej, endoskopu oraz innych kluczowych elementów wyposażenia. Także przestrzenie zostały dostosowane do nowych funkcji, takich jak sterylizatornia.

Prace modernizacyjne były niezbędne, ponieważ dotychczasowa infrastruktura placówki nie była w stanie zaspokoić rosnących wymagań prawnych i regulacyjnych. Starosta powiatu bieszczadzkiego, Marek Andruch, podkreśla wagę tej inwestycji i olbrzymi zakres prac wykonanych podczas jej realizacji.