Ustrzyki Dolne usystematyzowały przestrzeń miejską poprzez uchwałę krajobrazową

Choć proces tworzenia uchwały krajobrazowej w Ustrzykach Dolnych trwał znacznie dłużej niż przewidywano, ostatecznie została ona uchwalona. Radni Ustrzyk Dolnych podjęli decyzję o usystematyzowaniu przestrzeni miejskiej już na początku 2019 roku, jednak zanim doszło do realizacji tego pomysłu, musieli pokonać szereg procedur i wykonać wiele pracy.

W grudniu 2022 roku wybrano firmę odpowiedzialną za opracowanie niezbędnych dokumentów, jak również samego projektu „uchwały krajobrazowej”. Łódzkie przedsiębiorstwo Bartosz Poniatowski Projekt: Miasto zobowiązało się do tego zadania za kwotę 98 400 zł. Firma miała rok na skompletowanie wszystkich wymaganych elementów.

W międzyczasie odbyły się dodatkowe konsultacje społeczne i spotkania z mieszkańcami miasta. Już wcześniejsze ankiety przeprowadzone w 2020 roku sugerowały, że mieszkańcy chcieli uporządkować zagadnienie reklam i szyldów w mieście. Wyniki tych badań były jednoznaczne – ponad 81% respondentów irytowało nadmierną ilość reklam, a blisko 61% uważało, że zasłaniają one elementy architektury i krajobrazu. Najbardziej denerwujące dla mieszkańców było chaotyczne rozmieszczenie reklam (ponad 72%), ich nadmiar w jednym miejscu (ponad 64%) oraz niedostosowanie do architektury budynków (blisko 57%).

Uchwała krajobrazowa została ostatecznie przegłosowana podczas sesji Rady Miejskiej w marcu.