Zakończenie szóstej odsłony akcji #sadziMY – ogólnopolska inicjatywa sadzenia drzew

Wielka ogólnopolska inicjatywa sadzenia drzew, znana jako akcja #sadziMY, zakończyła swoją szóstą edycję. Ten krajowy projekt zakładał rozpowszechnienie darmowych sadzonek drzew na terenie całej Polski, a Bieszczady nie stanowiły tutaj wyjątku. Lokalne jednostki leśnictwa od rannych godzin i niemalże przez cały dzień oferowały bezpłatnie do zdobycia młode okazy drzew i krzewów takich jak lipa, jawor czy jarzębina. Wielu Polaków wykazało zainteresowanie tą akcją.

Leśnicy, których codzienna praca, a często także życie prywatne jest ściśle powiązane z drzewami, są jednymi z największych orędowników tego typu działań. Jak zauważył Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych: „Jesteśmy tymi, którzy tworzą naturalne pola odnowienia lasu dla nowego pokolenia drzew. Sadzimy je, pielęgnujemy i dbamy o ich rozwój”.

Akcja #sadziMY jest formą zaangażowania Lasów Państwowych w pracę nad realizacją celu Unii Europejskiej, który zakłada posadzenie trzech miliardów drzew na terenie krajów członkowskich Wspólnoty. Działanie to ma na celu nie tylko ochronę środowiska, ale także przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez zwiększanie liczby drzew, które są ważnym elementem w absorpcji dwutlenku węgla.