Bieszczady dla ciekawych: Baligród

Ta ciekawa miejscowość, tak ciężko doświadczona przez los w czasie II wojny światowej, może się pochwalić i ciekawą historią, i ważnymi pamiątkami po dawnych mieszkańcach tej krainy. Baligród to jedna z tych miejscowości, których w czasie wycieczki w Bieszczady nie można pominąć. Dlaczego to miejsce jest tak ważnym punktem na mapie Polski?

Dawne miasteczko Baligród jest obecnie jedną z większych wsi w Bieszczadach. Jest jednocześnie jednym z tych punktów, których odwiedzenie staje się automatycznie wyjątkową lekcją historii. Tu, w dolinie potoku Jabłonka, powstało w początkach XVII stulecia miasteczko, które przez lat stanowiło własność Balów. Miasteczko to rozwijało się pomyślnie aż do czasów II wojny światowej. Szczególnie trudnym okresem była połowa lat 40-tych XX wieku, a dokładniej – pierwsze lata powojenne. To wtedy stało się ono miejscem wielu krwawych starć między przedstawicielami władzy Polski Ludowej a członkami UPA. Dla miasta, w którym przed wojną żyli obok siebie Polacy, Ukraińcy i Żydzi, taki sąsiedzki konflikt był ogromną tragedią. Lata 1944-1947 to czas walk z sotniami UPA, a jednocześnie czas poważnych zniszczeń, których usuwanie zajęło wiele lat. Dopiero w latach 50-tych XX wieku Baligród zaczął ożywać na nowo, gdy miejsce pomordowanych i wysiedlonych zajęli nowi osadnicy. Co warto zobaczyć w tej miejscowości?

Co warto zobaczyć w Bieszczadach?

Na terenie Baligrodu, mimo poważnych zniszczeń, zachowało się sporo cennych zabytków. Jednym z nich jest murowany kościół katolicki pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1877 roku, który znajduje się w pobliżu rynku. Uwagę przyciąga też dawna cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia NMP z XIX wieku, z którą czas obszedł się mniej łaskawie. Zamieniona po wojnie na magazyn, od 1949 roku stała opuszczona. Dopiero w ostatnich latach podjęto kroki, które mają uratować ten zabytek przed całkowitym zniszczeniem. O wojennej historii Baligrodu przypomina też czołg, który już dawno stał się symbolem Baligrodu. Ustawiony na rynku, jest jedną z tych atrakcji, których w czasie wycieczki w Bieszczady pominąć nie można.