Najciekawsze atrakcje w Bieszczadach!

Bieszczady to unikatowy region, który zachwyca swą dziką przyrodą, przepięknymi krajobrazami, licznymi szlakami czy zabytkami. Bieszczady zamieszkiwane są przez wiele gatunków zwierząt, które mają tam niemal idealne warunki bytowe – na ich sytuacje korzystnie wpływa fakt, że Bieszczady są miejscem o niezwykle niskim poziomie zurbanizowania. Bieszczady opiewają również w ogromną ilość cennych i wartościowych zabytków, jak i licznych atrakcji.

Bieszczadzki Park Narodowy.

Jest to jeden z największych parków narodowych na terenie naszego kraju. Na uwagę zasługuję również fakt, że 11% całkowitej powierzchni tego parku znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. W parku tym schronienie znalazły tak wyjątkowe gatunki zwierząt, jak ryś, niedźwiedź brunatny, wilk czy jeleń szlachetny. Park ten obfituje również w pokaźną ilość doskonale oznakowanych ścieżek i szlaków.

Park Gwiezdnego Nieba.

Bieszczady są jednym z najciemniejszych regionów na terenie całego kraju, co sprzyja – przede wszystkim – prowadzeniu obserwacji astronomicznych. W Bieszczadach znajduje się unikatowy na skalę kraju Park Gwiezdnego Nieba, gdzie turyści mają okazją do podziwiania kosmicznych konstelacji gwiazd.

Muzeum Kultury Bojków.

Bieszczady były niegdyś regionem zamieszkiwanym przez zgoła odmienne i zróżnicowane grupy etniczne, po których – niestety – w głównej mierze ostały się jedynie zabytki i eksponaty. Bojkowie to grupa górali pochodzenia rusińskiego oraz wołoskiego – ich przedstawiciele zostali jednak wysiedleni na odległe tereny Związku Radzieckiego. Obecnie Bojków spotkać można przede wszystkim na terytorium Ukrainy.