Wigilijne spotkanie w Komendzie Powiatowej PSP w Ustrzykach Dolnych z udziałem ważnych gości

Niecodziennym wydarzeniem, które miało miejsce 19 grudnia, było wigilijne spotkanie zorganizowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych. Do tego uroczystego zgromadzenia dołączyli nie tylko funkcjonariusze i pracownicy cywilni wspomnianej jednostki, ale także dwóch księży: Prałat Roman Szczupak i proboszcz Józef Ślusarczyk. Nie zabrakło również najważniejszych osób w strukturze Komendy, a mianowicie komendanta powiatowego PSP – brygadiera Emila Szmyda oraz jego zastępcy, młodszego brygadiera Marcina Szyjduka.

Początek spotkania zaznaczył brygadier Emil Szmyd, który serdecznie przywitał wszystkich przybyłych gości. W swoim przemówieniu skierował do nich ciepłe życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

W kolejnym punkcie programu, ks. prałat Józef Bieniek podjął się zadania odczytania fragmentu Ewangelii dotyczącego narodzin Jezusa Chrystusa. Uroczyście wybrzmiewające słowa Pisma Świętego wprowadziły atmosferę zadumy i skłoniły zebranych do wspólnego odśpiewania kolęd.

Spotkanie wigilijne w Komendzie Powiatowej PSP w Ustrzykach Dolnych osiągnęło swój szczyt, kiedy wszyscy uczestnicy podzielili się opłatkiem. Tym samym mieli okazję złożyć sobie wzajemnie serdeczne życzenia na czas świąteczny, pełen spokoju, miłości i bliskości najbliższych.