Zawiadomienie o nielegalnym składowaniu beczek z substancją chemiczną w Myczkowcach dotarło do właściwych organów

Informacja o podejrzanej aktywności w miejscowości Myczkowce, gdzie przy brzegu zalewu myczkowieckiego zaobserwowano składowanie beczek po substancji chemicznej PUROCYN B, została przekazana do Komendy Powiatowej Policji i Prokuratury Rejonowej w Lesku, a także do Państwowego Gospodarstwa „Wody Polskie”. Bezprawne działania zostały zgłoszone odpowiednim służbom, które mają teraz za zadanie rozpatrzyć sprawę.

Organy ścigania otrzymały informację, która wskazuje na to, że w Jeziorze Myczkowieckim, znajdującym się na terenie gminy Solina w miejscowości Myczkowce, ukryto co najmniej 8 czerwonych beczek. Według źródeł mogą one pochodzić po substancji znanej jako Purycyn B. Te beczki miały być wykorzystywane jako pływaki przy metalowych konstrukcjach z nierozebranych sadz. Nie jest jednak pewne, czy beczki były całkowicie puste i oczyszczone z pozostałości substancji.

Nielegalne konstrukcje na Jeziorze Myczkowieckim, popularnie określane jako sadze, istniały już od 2019 roku. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wystosował wniosek do Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie o ich usunięcie. Demontaż konstrukcji miał pierwotnie nastąpić dopiero w 2023 roku, jednak został przyspieszony i wykonany już w obecnym roku. Metalową konstrukcję przyciągnięto do brzegu i rozmontowano, a to właśnie wtedy zauważono czerwone beczki.